Projektų viešinimas

Viešinant projektą svarbiausia yra tinkamai paruoštas planas.

Komunikuojama žinutė turi būti trumpa ir tiksli, kad neliktų vietos interpretacijai. Naudojant iki 7 žodžių, bet geriausia veikia 5 žodžių žinutė.

Pranešimai spaudai turi būti ne tik informatyvūs, bet ir idomūs. Geriausiu atveju reikia įtraukti skaitytoją, kad jis pajustų tarsi pats būtų susijęs su viešinamu projektu. Jei yra galimybė visada stengiamės naudoti ne tik tekstinę, bet ir vaizdinę informaciją. 

Tikslinė auditorija.

Kad projektas būtų sėkmingas, jis turi pasiekti savo auditoriją. Nustatome tikslinę auditoriją prieš pradedant vieišinimą taip užtikrindami, kad informacija pasieks reikiamus asmenis.

Socialiniai tinklai

Šiuo metu pigiausias būdas komunikuoti žinutę yra per socialinius tinklus. Jei projektas yra idomus ir aktualus, jį mielai pasidalina dauguma socialinių grupių už minimalų atlygį. 

Renginiai

Jei projektas yra didesnės apimties, organizuojame pristatymo renginius. Galime pakviesti žymų žmonių iš verslo pasaulio, savivaldybių, socialinių grupių, bendruomenių. Pranešime žiniasklaidos atstovams, kad parengtų pranešimus spaudai ir reportažines nuotraukas ar video medžiagą.

Pagrindinės viešinimo priemonės, kurias gali naudoti paramos gavėjai, yra šios:

  • plakatai;
  • aiškinamieji stendai;
  • informacinės lentos;
  • straipsniai spaudoje;
  • spaudos konferencijos, pranešimai spaudai;
  • viešinimo renginiai;
  • popieriniai ir elektroniniai leidiniai (pvz., lankstinukai, brošiūros, skrajutės), garso bei vaizdo medžiaga;
  • išorinės ženklinimo priemonės (pvz., lipdukai);
  • paramos gavėjo tinklalapis.